Polityka jakości

  • Polityka jakości

Bezbłędna realizacja potrzeb transportowych i magazynowych klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami oraz rozwijanie partnerskiej współpracy to główny cel całej naszej firmy. Osiągnięcie tego celu wymaga: - zaangażowania kierownictwa i całej załogi w dążeniu do doskonałości na każdym etapie realizacji zlecenia, - stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, - nieustannego poszukiwania nowych idei i rozwiązań pozwalających lepiej zrealizować potrzeby naszych klientów.

Praca nad poprawą jakości usług oparta jest o zasadę analizy zrealizowanych zadań. W przypadku otrzymanych uwag przygotowywany jest plan ulepszenia który następnie jest wdrażany. Ciągły monitoring wdrożonego ulepszenia pozwala na ocenę czy zaproponowane rozwiązanie przyniesie pożądany efekt poprawy.

Doskonalenie jakości oferowanych usług jest drogą do sukcesu firmy rozumiany jako nieustanny wzrost konkurencyjności i warunek utrzymania partnerskiej współpracy z klientem przez wiele lat.

Na wysokiej jakości usług oparte są zyski i dynamiczny rozwój naszej firmy. Przewyższać jakością usług naszych konkurentów, którzy inspirują i motywują nas w dążeniu ku doskonałości w dziedzinie transportu i magazynowania to nasza misja.